Timeline

’93 Osnivanje

’93 Osnivanje

Štamparija “no KACHI” je osnovana 10.06.1993. godine, kao porodična štamparija u privatnom vlasništvu.

’12 Nabavka ofset mašine

’12 Nabavka ofset mašine

Mart 2012. Poboljšana je tehnička opremljenost nabavkom Comori Spica B2 četvorobojne ofsetne mašine.

’13 Nabavka mašina za digitalnu štampu

’13 Nabavka mašina za digitalnu štampu

2013. godine kupljena mašina za digitalnu štampu Xerox C75.

’14 Nova lokacija

’14 Nova lokacija

April 2014. Zbog proširivanja kapaciteta od 2014. godine štamparija je svoj razvoj nastavila otvaranjem admisitracije na novoj lokaciji izdvojeno od proizvodnog pogona.

’14 Uvođenje CIP-3 softvera

’14 Uvođenje CIP-3 softvera

U aprilu 2014 uvedena je upotreba CIP-3 softvera za kontrolu štampe.

’14 Uvedena treća smena

’14 Uvedena treća smena

April 2014 Zbog sve veće potražnje i obima poslovanja, uvedena je treća smena u proizvodnju.

’14 Uvođenje ISO sertifikacije

’14 Uvođenje ISO sertifikacije

Avgust 2014. Uveden ISO 9001:2008 sertifikat kvaliteta u proizvodnom procesu.

’15 Proširivanje pogona

’15 Proširivanje pogona

2015. godine pušten je u rad Wohlenberg linija za povez izdanja toplim lepkom sa 16 ulagajućih jedinica.

TOP
063 30 33 53